مرز میان ولایت و قطبیت و بندگی و گدایی

ساخت وبلاگ
چکیده : بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین و عنه خیر ناصرا و مبین با عرض سلام و تحیت خدمت مسئول... با عنوان : مرز میان ولایت و قطبیت و بندگی و گدایی بخوانید :بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین و عنه خیر ناصرا و مبین

با عرض سلام و تحیت خدمت مسئولین سایت صدای شیعه که به حق

پنجره ای رو به ائین و معارف تشیع به تصویر و سمع عشاق و شیعیان گشوده

و با کسب اجازه و لبیک خدمت نایب مطلق حضرت ولی الله العظم عج امام

مطلق و ولی مصلح آیت الله العظمی المرجع دینی ابالمصطفی الحاج سید

 علی حسینی خامنه ای(ارواحنا لک به فداعه)که به حق ابروی تشیع و منشع


 

برکات در مکتب اسلام بشمار میروند و به حق تا زمانی که مسلمانی به ولایت

او لبیک نگفته باشد از برکات و توجهات ولی الله العظم عج که ایشان در زمان غیبت

 حضرت نایب مطلق حضرت عج می باشند ایشان به دور خواهند ماند و به آنان که

به ولایت و یا مطلقه بودن امامت نایب حضرت ولی الله العظم عج شک داشته و یا

 برای امام حی و نایب بر حق حضرت شک و تردید به دل راه داده اند ویاانگونه که

سزاوار و لازمه تشرف و اطاعت از امام حی بشمار میرود ایشان در تبعیت و تشرف

 

کوتاهی و ساز جدایی میزنند بلاشک بگویم دینشان تکمیل نبوده و اینکه چون برخی

صوفیان ولایت را مختص به حضرت ولی الله العظم عج شمارده و تا زمان حضور حضرت

کسی را به عنوان نایب بر حق حضرت نمی پذیرند و یا صفت و اطلاق ولایت مطلقه ر

ا صرفا خواص ائمه معصومین بر می شمارند باید بگویم سخت در اشتباه به سر می

برند و چونان کبکانی هستند که سر در برف فرو برده از واقعیات پیرامون خود نا اگاه

و در جهل و نکبت به سر می برند والله سوگند اگر در زمان غیبت حضرت این امامان

و نایبین مطلق حضرت که به یمن ظهور انقلاب شکوهمنددایران اسلامی با وجود مبارک

نایب حضرت عج بی واسطه می توانیم کسب معرفت و فیض ببریم و این نعمت را ببینیم

و برکات وجود و ولایتش را حس کنیم و امروز که به واسطه حضور و ولایتش اقتدار و ابروی

جهان اسلام و امنیت محرومین و مستضعفین را پس از قرن ها بدین شکل که یک امام

 مطلق ولایت در راس حکومتی مردمی و ولایت محور شاهد باشیم و به ان غره و شاکر

نباشیم ظلم به خود و جهان اسلام نموده ایم که امروز بر پایه برکات حضرت جان دوباره

گرفته و روز به روز مقتدر تر و پربرکت تر از پیش منافع و مراتب ولایت مطلقه فقیه را

در جامعه حس می کنیم و شاهدش هستیم حال امروز که به یمن حانقلاب اسلامی

وجود نازنین نایب مطلق حضرت ولی الله العظم را بی واسطه و بدون هیچ پرده و لوایی

 در بر خویش داریم چگونه می شود برخی از مسلمین خود را در دام مکاتب و فرقه های

منحوس و دروغین چون حجتیه و گنابادی اهل حق و….در راس انان خود خوانده هایی

که خود را شاه و قطب لقب داده و زیر دستان خود را که به تمثیل کره ای که تا شیر دهد

می دوشند و وقتی عایدی نداشت سرش می برند و برای بقای خویش از ان اطعام برای

خود می گیرند اری انها خود را شاه و شما را گدا برای این لقب داده اند که مبادا روزی

 هوایی برسرتان بزند که بی خواست انها حوس منافع و مواهبی را کنی که انها به چنگ

 خود گرفته و از وجود این گدایان برای خود کسب کرده اند خداوند به ایشان لقب اشرف

مخلوقات لقب داده و در زیر لوای ولایت ائمه اطهار و نائبین مطلقشان در زمان غیبت امام

دوازدهم عج بر عهده و دوش انها قرار دارد کی به مریدان خود لقب گدا و بهره کشی های

منفعت گون و اطاعت کردنهای کور و بی تعمل و بی هیج اعتراضی مسئول انجام خواسته

شاهان خود قرار می گیرند آری مگر ما انقلاب نکردیم که روزی و روزگاری دگر شاهی

 دیگر و دیکتاتوری خود خوانده ای جدید بر سر ما حاظر نشود و ما رو زیر استثمار خود

نکشد؟حال شما برادران فریب خورده ما باید زیر لگام شاهان و قطبان خود رقص سماءکه

مظهر بندگی و اسارت در برابر شاهان و قطبان خود خوانده است قرار گیرید و استثمار

شوید من به شما به عنوان یک سرباز کوچک ولایت اعلام و دعوت می کنم به وازه ولایت

و برکلات وجودی و نحوه انتخاب و تشخیص حضرت و نایب امام مطلق دام ظله العالی تحقیق

 و مقایسه ای در نحوه تشخیص و مکاتب و ترویج و نحوه هدایت ایشان با اقطاب و شاهان خود

 و نحوه زیر استثمارکشیدن و بندگیتان به نحوی به دور از تعصب و فشار نوکران خود خوانده

 این اقطاب بی هویت نظاره کنید و بعد تحقیق مقایه ای داشته باشید بعد ان وقتی

امام حق و نایب امام عصر عج را به نشانه ها و وجودش بازشناختی انوقت است که

 می فهمید چه سالهایی از عمرتان صرف خرافه و بهره کشی جمعی کلاهبردار و فتنه گر

که بسته به قدرت خود نوکری ان را می کنند که برای بقایشان که خود نیز به ناحقی و بی م

عرفتی خویش اگاهند بتوانند زیر لوای ان قدرت که فرقی نمی کند جبار باشد یا صالح قرار

گیرند تا بقا یابند همچنانکه شاهد ان بودیم سرسلسله های فرقه گنابادی چگونه بوسه

میزدند بر دستان شاه ملعون و چگونه در برابر شکنجه گران ساواک سر تعظیم فرود می

اوردند و امروز هم برای ادامه بقا چون مکتب ولایت مکتب حق است و حتی خدوم و نوک

ر نمی پذیرد و اگر روزی بپذیرد دو رو و خائن مظهر را قبول نمی کند که زیر لوای ایین و

مکتب و ولایت حق بخواهند مردم را فریب داده و به حکومت جور و مکتب خلف ایین و

مذهب تشیع و اسلام بقا ببخشند لذا این گونه فرقه ها که گنابادی و منافقین خلق گل سرسبد

 این فرقه های ملعون و خرافه مکتب به شمار میروند زمانی که ولایت مطلق جهان اسلام را برای

دفاع از بقای ظلم و دروغ و استثمار خویش راضی و میدان ده ندیدند چاره ای ندیدند جز

حمایت از سران فتنه و دشمنان انقلاب و ولایت که امروز خود ایشان نیز اندسته ملعون

که در لوایب انقلاب و زیر سایه ولایت به خیانت و مزدوری اجنبی می پردازند و چهره ارایی

 می کنند امروز حامیان و حافظان این اجانب مزدور و فتنه دوست و خرافه گرا و ظلم گستر

متکدیان این مکتب را به امید روزی که لوای ظلم و پرده خیانتشان هویدا شد به امید امان دادن

انها در ان روز !!امروز حامی و حافظ این گروهها و فرقه های مناعد با اسلام و ولایت حقه و

مطلقه حضرت امام خامنه ای س قرار گرفته اند ولی چه ساده لوحند انان که تصور می کنند خ

یانت و ظلم و پیروی از مزدوران و اقطاب ظالم و دروغ گو می تواند لوایی باشد برای روز

خطر و احتیاج ایشان که حافظ و نگهدار انان شوند که این سالوسان جز بقای خویش به

چیز دیگری فکر نمی کنند کسی که خود را شاه و مریدانش را گدا لقب دهد کاملا مشهود

 است چه فرقه ای تاسیس کرده و چه نیازهایی را جمع بندی نموده و چه اهدافی را دنبال می

 نماید امروز انان که به گدایی این سالوسان درامده و موجبات بقای این سالوسان را محیا کرده اند

اگر می دانستند چه خیانتی در حق حضرت بقیه الله العظم عج نموده اند و نایب برحق امام

عصر عج را دیدند و شناختند و با معارف و ولایتش اشنا بودند و هستند ولی با همه این

احوال بهد ادامه گدایی و بندگی این فرق که سرسلسه ایشان را که خود می بینند

چگونه به بقای خود می پردازندد و چگونه به استثمار و بهره کشی از خودشان خویش

را یافته اند ولی با همه این احوال ترجیح بر ان دادند که به گدایی خود ادامه دهند نمی دانم

 چگونه انتظار ظهور حضرت را می کشند و چه پاسخی به حضرت می دهند انزمان که

از ایشان پرسیده شود چرا در زمانی که نایب من بر شما هویدا بود و حکومت اسلام بر

 قرار بود ولی و نایب من بر ان استوار و خدوم بود به سراغ ظلم و دروغ گرویدید و ایشان را تنها

گذاشتید ایا ان وقت نمی خواهید دلیل بیاورید چونکه فلان مسئول دولتی فلان خلاف را انجام

 نمود من در اصلحیت امام حی شک نموده و ایشان را مسیول شماردم در حالی که ولایت

نقشی در ان ظلم نداشته است ایا شما فکر کردید که اقطاب شما همه فارغ از گناه و معصوم

 بودند ایا زیر دستان ایشان کم شما را زیر استثمار خود کشیدند و از شما بهره جستند ؟شما

چرا ظلم انها را ندیدید چرا بهره کشی ایشان را دیدید از خود و ادامه دادید به بندگی خود؟

 بی شک پاسخی ندارید جز شرمندگی و ندامت ای دوستان و ای برادران گمراه و به دور

مانده از برکات وجود ولایت مطلقه بدانید زمانی که به اطاعت و پیروی از ولایت و نایب برحق

 امام عصر عج پاسخ و لبیک دهید احساس غرور و ارامشی وصف ناشندنی را تجربه خواهید

کرد به این حکمت که همه ائمه اطهار عج خصوصا امام عصر ارواحنا لک به فدایه شما را از ی

اری تان با فرزند و نایب صالحشان دعا خواهند نمود و در روز موعود می توانید امید به

شفاعت امام و نایب حضرت ولی الله العظم عج داشته باشیدا که خود ایشان سالار

سپاه حضرت هستند و گویی شما در زمان غیبت حضرت به پیروی از عباس سپاحسین

ابن علی س در امده اید و ایشان را در بسط و جلوه و حقانیت ایین تشیع و اسلام

یاری رسانده اید و انروز که عباس سپاه مهدی عج نیاز به لبیک داشت تا نگذارد

پرجم اسلام و مهدی عج به زمین نیفتد به ایشان لبیک گفته اید ایشان را یاری

رسانده اید چه زیباست شهادت برای چنین تفکر و ایینی که در ان ولایت را به

معنای حقیقی خود و خویشتن را در مقام و جایگاه اصحابی خود در صف یاران ح

ضرت ولیعصر عج و حافظان خون سالار شهیدان اباعبدالله الحسین عج می یابی

خویشتن را از گدایی شاهان خود خوانده سود جو و استثمارگر فتنه گر خلاص

یافته می بینی و راه حق و ولایت مطلقه حقیقی را یاری رسانده ای اگر به اوصاف

و وصایاء و احکام ارشادی و تقلیدی ولایت درست عمل کنی و به جا یاری خود

را به اسلام و نایب برحق امام زمان عج دیدی مطمین باش در روز موعود احدی

از یاران حضرت عج خواهی بود که قبول شده روزگار تبعیت از نایب برحق و مطلقه

اش گشته ای پس ای گمراهان اسیر فتنه اقطاب و شاهان گدا صفتی که برای

 رهایی و خلاصی از ان مظهر گدائیشان شما فریفته گان بی اطلاع و بی

معرفت دینی را برگزیده اند تا از مقانمد شاهی به یقما برده اشان به خلاصی

یافتن از گداییشان بهره کامل برند و یوق بندگی را برگردن شما یاران فریفته ای

قرار دهند که تنها برایشان حکم بندگی و بهره بری داشته اید و در زمانی

 که دیگر بهره ای از جانب شما عایدشان نشود شما را به خرده نباتی فروخته

 خواهید دید پس بیش از این به بندگی ظالم ادامه ندهید و خود را از یوق بندگی

 و استثمار این شاهان خودخوانده که در اصل مسلمانی و تشیع انها تردید و تکفیر

وجود دارد خود را رهایی دهید به زیر پرچم حق ولایت خود را در مظهر ترقی و شاف و

 بزرگی بینید و جایگاه اصلی خود را یافته و مقام واقعی و جایگاه به حق خویش

 را در حکومت اسلامی و ایین تشیع مستحکم و هویدا و جاوید نمایید که هر

زمان که خود را از این شیاطین خلاصی دهید یک روز از استثمار و بندگی

خویش خود را رهایی و نجات یافته خواهید دید و بدانید پرچم ولایت و اباعبدالله

الحسین و مهدی صاحب الزمان عج همیشه حاظر و منتظر یارانی ست که در

 زمان غیبت و نبود حضرتشان فرزند و نایب برحق و مطلق خویش از شجره طیبه

اهل بیت النبوه و الرساله را همراهی نموده باشند و به قولی به سپاه اسلام

و ولایت مطلقه فقیه پیوسته و یاری رساننذ انوقت است که می توانند به شفاعت

 اهل بیت النبوه و الرساله و در امدن به سپاه مهدی موعود عج به شفاعت نایب مطلق

و برحق ایشان یعنی امام مطلق حضرت امام خامنه ای دام ظله العالی که هرکس به

 ولایت و نیابتش شک دارد با یک دوره گذرا از زمان ظهور و تا به ان روز که ولایتش برهمگان

 عیان شد تا به امروز نگاهی گذرا اگر بیندازد خواهد دید که ایشان چگونه به اسلام و انقلاب

 و اهل بیت س پایبند و ایمان داشته اند و چگونه برای ازادی و اقتذار و ارامش مسلمین از

 خود نجابت و حقانیت نشان داده اند که به یک نگاه گکذرا بر زندگی و بر خلافت حضرت

خود به حقانیت ولایتش پی خواهید برد و بلافاصله خویش را از یوق بندگی این سلاطین

خود خوانده استثمارگر خلاصی و نجات خواهید داد انشا الله الرحمن کیوان گیتی نژاد حیدری

...
نویسنده : بازدید : 15 تاريخ : يکشنبه 20 اسفند 1396 ساعت: 23:15